به گزارش بورس٢۴،این سهم به دلیل رشد نرخ های فروش و سود سازی بالا و توان رسیدن به سود ١٨٠ الی ٢٠٠ تومانی در کنار اصلاح قیمتی فرصت خرید خوبی برای این سهم به وجود آورده است