به نظر میرسد این هفته را نیز باید همینطور کج دار و مریز سپری کنیم. از اوایل هفته آینده انتشار گزارش عملکرد های آذر در کدال آغاز میشود. آذر ماهی که عملکردش تماما بعد از تحریم ها قرار دارد و میتواند مقیاس خوبی برای اثرپذیری احتمالی شرکت ها از تحریم باشد. البته بارها گفتیم که شرکت هایی که معاملات سلف دارند این تاثیر احتمالی را با تاخیر نشان خواهند داد. بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز احتمالا در هفته آینده خواهد بود. نهایتا تا پایان سال میلادی (١٠دی ماه) نیز باید SPV اروپایی راه اندازی شود.