کاهش قیمت فولاد به قدری پرشتاب است که گویا تاکنون افت نرخ نداشته و یا فراموش کرده که نزدیک به ٢٢ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بازارهای کالایی همچون آتی و یا بازار سهام نیست که این رقم افت قیمتی؛ چندان هم غیرمنتظره نباشد ولی میلگرد که امروز در قیمت‌هایی نزدیک به ٣٣٠٠ تومان و یا کمتر معامله شد روزهای به شدت نگران‌کننده و پرمخاطره‌ای را تجربه می‌کند و هنوز هم نمی‌توان گفت که به کف قیمتی رسیده است. این وضعیت بیشتر شبیه به کابوس فولادی‌هاست و مخصوصاً در وضعیتی که شاید حتی میلگرد وارد پایه ٢٠٠٠ تومانی هم شود. بهای شمش و قراضه و نرخ‌های جهانی همگی کاهشی است و برتری عرضه بر تقاضا هم مشهود است...