من سعی می کنم که در این مورد متفاوت فکر کنم .بدین ترتیب که فکر نمی کنم که در مورد یک معامله زیان ده اشتباه کرده ام. تصمیم گرفتم که جهت فکری خود را عوض کرده و به جای این که به این بیندیشیم که در این معامله اشتباه کرده ام، این گونه تصور کنم: "اگر من از این معامله خارج نشوم(که احتمال موفقیت کمی دارد)این معامله سودهای گذشته و آینده مرا از بین خواهد برد و واضح است که من نمی خواهم چیزی ، معاملات سودآور مرا از بین ببرد."

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس 24 :

سرمایه گذاری در بورس اصول و لم های زیادی دارد. برای این که به سود آوری از طریق بورس عادت کنید باید نحوه سرمایه گذاری در بورس و فوت و فن کوزه گری مربوط به آن را یاد بگیرید. در این جا یکی از اصول مهم و ارکان اولیه خرید و فروش سهام را به شما یاد می دهیم.

سال ها پیش از یکی از دوستانی که در بازار S&P معامله می کرد ، نصیحتی شنیدم. او به من گفت که هیچ گاه با یک معامله ازدواج نکنم. مایکل داگلاس به چارلی شین گفت که هیچ گاه در مورد یک سهم احساساتی نشود(فیلم وال استریت)این گفته ها بسیار فراتر از یک نصیحت ساده هستند اگر شما انعطاف پذیر نبوده و بر روی یک سهم تعصب نشان دهید، هیچ گاه در بازار موفق نخواهید بود.

اصولا معنای این جمله بسیار ساده است، مهم نیست که چه قدر احساس شما در مورد یک سهم قوی است به هر حال شما باید منتظر لحظه ای باشید که آن سهم را بفروشید. چیزی که برای یک معامله گر بسیار اتفاق می افتد این است که درگیر یک سهم می شود و بیش از حد نیاز برای آن وقت صرف می کند.

برای مثال؛ من با بسیاری از معامله گران که چنین احساسی را تجربه کرده اند؛ صحبت کرده ام. خود من هم تجربه این احساس را داشته ام. در این حالت؛ شما احساس می کنید که در مورد این سهم خاص؛ درست فکر می کنید. این مسئله باعث می شود قابلیت انعطاف خود را برای خارج شدن از معامله از دست بدهید. حتی اگر در بازار شواهدی مبنی بر عدم حرکت در جهت پیش بینی شده وجود داشته باشد، بسیاری از معامله گران آنچنان درگیر سهام به خصوصی هستند که نمی توانند انعطاف لازم برای عمل کردن به صلاح خود را داشته باشند.(که داشتن این انعطاف تنها عامل موفقیت در معامله است.)

بارها اتفاق افتاده است که معامله گر به این نتیجه رسیده است که این آخرین باری است که معامله می کند. عدم قابلیت انعطاف ، معاملات شما را با سرعت هرچه تمام تر زایل خواهد کرد. می بینید که برای موفق بودن باید اراده تغییر سریع و آسان در افکار خود را داشته باشید.

در دنیای واقعی داشتن اعتماد به نفس اغلب مفید می باشد. بسیاری از افرادی که اعتماد به نفس کافی داشته و فکر می کنند که همواره حق با آن ها است، توانایی مجاب کردن دیگران در مورد بر حق بودن خود را نیز دارند. این مسئله در مورد بسیاری از مردم صادق است. این افراد نیازی به نشان دادن انعطاف در دنیای واقعی را ندارند. حداقل در برابر افرادی که قادر به قانع کردن آن ها هستند.

ولی در بازار عدم انعطاف و قبول این مسئله که شما اشتباه کرده اید، فقط موجب خالی شدن حساب بانکی شما می شود. البته هیچ کس نمی خواهد قبول کند که اشتباه کرده است. در واقع چه کسی خواهان قبولی این مطلب است؟؟؟

من سعی می کنم که در این مورد متفاوت فکر کنم .بدین ترتیب که فکر نمی کنم که در مورد یک معامله زیان ده اشتباه کرده ام. تصمیم گرفتم که جهت فکری خود را عوض کرده و به جای این که به این بیندیشیم که در این معامله اشتباه کرده ام، این گونه تصور کنم: "اگر من از این معامله خارج نشوم(که احتمال موفقیت کمی دارد)این معامله سودهای گذشته و آینده مرا از بین خواهد برد و واضح است که من نمی خواهم چیزی ، معاملات سودآور مرا از بین ببرد."

این مسئله به من کمک می کند که بیشتر منعطف باشم و از پوشش دادن معاملات زیان ده خود یا جلوگیری از بدتر شدن وضع نترسم. من یاد گرفته ام که در این شرایط منعطف باشم چرا که به شدت مایلم که معاملات سودآور خود را حفظ کنم هرچه انعطاف من در مورد معاملات زیان ده کمتر باشد، آن ها بیشتر معاملات سودآور مرا از بین می برند. من همواره در پی محافظت از معاملات سودآور خود هستم زیرا این معاملات زیان ده من نیستند که در انتهای هر ماه صورتحساب های مرا پرداخت می کنند.

همواره به خاطر داشته باشید که هرچه منعطف تر باشید معاملات سودآور بیشتری خواهید کرد. در حقیقت مقدار درآمد شما مستقیما با مقدار انعطاف شما ارتباط دارد. اگر این مسئله دلیلی برای فراگرفتن انعطاف بیشتر نیست، دیگر نمی دانم چه بگویم؟

برگرفته از کتاب کیش و مات ( اسرار روانشناسی موفقیت در معاملات بورس) اثر لاری لوین

عنوان قبلی : جا مانده های سال 97 چه کسانی هستند؟