نوشتاری از بهنام چاوشی مدیرعامل کارگزاری فیروزه آسیا در انجام این معاملات برای مشتری کد سهامداری معمول خرید سهام کفایت می کند و نیازی به دریافت کد جدید نیست. از نکات مهم این سرمایه گذاری استفاده از اهرم نسبت به دارایی نقد اولیه سرمایه گذار است. سرمایه گذاری در این معاملات درحال حاضر با اهرم ۵ انجام می شود. در صورت اعلام سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری نیز می توانند در معاملات آتی سبد سهام شرکت کنند.

بهنام چاوشی 

با راه اندازی بستر انجام معاملات آتی روی یک سبد مشخصی از سهام(شاخص) توسط شرکت بورس اوراق بهادار امکانی جدید برای سرمایه گذاران فراهم شده است که با ریسک غیرسیستماتیک پایین تر امکان استفاده از تحلیل خود پیرامون یک صنعت یا گروهی از سهام(30شرکت بزرگ) را داشته باشند.

طبق مقرراتی که اعلام شده، در حال حاضر امکان ورود به معاملات آتی سبد سهام صرفاً از طریق معاملات برخط(Online) فراهم است و مشتریان آن دسته از شرکتهای کارگزاری که رویۀ دریافت مجوز مربوط را طی نموده اند، با تکمیل فرم "قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار" و "بیانیه ریسک" از طریق دسترسی به سامانۀ برخط می توانند به معاملات ورود کنند.

در انجام این معاملات برای مشتری کد سهامداری معمول خرید سهام کفایت می کند و نیازی به دریافت کد جدید نیست. از نکات مهم این سرمایه گذاری استفاده از اهرم نسبت به دارایی نقد اولیه سرمایه گذار است. سرمایه گذاری در این معاملات درحال حاضر با اهرم 5 انجام می شود. در صورت اعلام سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری نیز می توانند در معاملات آتی سبد سهام شرکت کنند.

طبق اطلاعیه، امکان استفاده از اعتبار برای این معاملات وجود ندارد و وجه تضمین اولیه در زمان انجام معامله باید در حساب مشتری موجود باشد. روزها و ساعات معاملاتی قرارداد آتی مشابه معاملات سهام پذیرفته شده در بورس است و در حال حاضر کارمزد معاملات در قرارداد آتی سبد سهام مشابه مصوبات قبلی قرارداد آتی سهام است. قراردادهای طراحی شدۀ مختلف در قالب اطلاعیه های مجزا در سایت بورس اوراق بهادار قابل دسترسی است.

مدیرعامل کارگزاری فیروزه آسیا