قیمت فلزات پایه امروز به دلیل انتشار دو گزارش منفی دیگر از اقتصاد چین و رشد ارزش دلار کاهش یافته اما ماجرای بازار این فلزات فراتر از چند گزارش منفی است. در هفته های اخیر با آنکه ..