بازارهای کالایی افت نرخ جدی دارند و تقریباً همه بازارها در بورس کالا نزولی است و به جز فولاد و پلیمر و زعفران ، حتی ذرت هم افت نرخ داشته است. این موارد اگرچه اغلب از مسیر نوسان قیمت دلار تعقیب می‌شود ولی در کنار آن از تداوم رکود در بازار داخلی حکایت دارد که گویا خشک و تر را با هم می‌سوزاند. البته امروز بورس انرژی یک روز متعادل را تجربه کرد. بازارها در جستجوی یک کف قیمتی به سر می‌برند ولی تاکنون این کف نرخ که بتواند از کلیت بازار حمایت کند کشف نشده و بیم و امید از بابت نوسان قیمت دلار هم به بازارها آسیب رسانده است. اگر همین وضعیت ادامه یابد شاید مستعدترین بازار برای کشف کف قیمتی اول پلیمرها باشد ، سپس زعفران و در نهایت فولاد ، ولی همین شرایط هم به شدت مستعد تغییر است...