در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته آغاز مثبت و قابل قبولی داشت اما با نزدیک شدن به نیمه های ساعت معاملات به مرور شاهد عقب نشینی طرف تقاضا و شدت گرفتن عرضه ها بودیم. این وضعیت ناشی از ضعف نقدینگی در بازار است. بررسی منحنی ارزش معاملات نشان می دهد که بازار برای بازگشت به مدار رشد و خروج از روند رکودی، نیاز به افزایش ارزش معاملات تا سطوح بیش از ۶٠٠ میلیارد تومانی و ثبات در این محدوده دارد. روز گذشته ٢ خبر خوب برای بازار داشتیم که توجه چندانی به این خبرها نشد. اول اینکه ...