هفته خوش‌یمنی برای بازارهای کالایی را شاهد نیستیم و هنوز جریان عمومی بازارها کاهشی است. فولاد و پلیمرها سردمداران افت نرخ هستند ولی کاهش قیمت‌ها فولاد امروز شدیدتر از سایر بازارها و حتی شدیدتر از روزهای قبل بود. این روند کاهشی به شدت پرشتاب است و نمی‌توان گفت که کف قیمتی آن کجاست و چه زمانی خودنمایی خواهد کرد. تنها زعفران است که امروز گل نیم‌شکفته‌ای از خود را به سایرین نشان داد اگرچه روز متناقضی در بازار این گل زیبا به ثبت رسید ، ولی بازارها از عطر زعفران خالی نبود. بورس انرژی باز هم یک روز بد داشت...