خواب زمستانی بازار ادامه دار است و انگیزه قوی برای معاملات وجود ندارد. خیلی ها برای تصمیم گیری منتظر خبر های جدید هستند. قیمت دلار که درتابستان داغ بورسی موتور محرکه بازار بود مدتی است که نوسانات کم و البته منفی دارد. دامنه نوسانات قیمت های جهانی نیز محدود شده است. نفت برنت در لحظه ی تهیه گزارش بین ۶٠ تا ۶١ دلار در نوسان جزیی است...