در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته یک شرایط خاص داشت. از این جهت می گوئیم یک روز خاص که فارغ از نوسانات بازار، شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم. همانطور که در گزارش های اخیر هم اشاره شد، بزرگترین چالش بازار در مقطع کنونی، فرار نقدینگی است. بنابراین فعالان بازار وضعیت ورود و خروج نقدینگی را به دقت رصد می کنند و چنانچه ارزش معاملات دست کم در سطوح بیش از ...