در آستانه سال جدید میلادی قرار داریم و با توجه به تحولات دور از انتظار در صحنه های سیاسی و اقتصادی جهان، سرمایه گذاران مایلند جهت گیری بازارها را درک کنند. تغییرات شاخص دلار، جنگ تجاری بین آمریکا و چین، وضعیت منطقه یورو و .. همگی بر عملکرد بازارها ..