در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه روز گذشته چهره مثبتی داشت اما انتظارات برآورده نگردید ... ! با توجه به بحث کاهش تولید ١ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه نفت اوپک و غیر اوپک، انتظارات بر این بود که در صنایع بزرگ و صادرات محور تقاضای قوی تری حاکم شود اما روند و حجم معاملات روز گذشته به وضوح نشان داد که نقدینگی خارج شده به این سادگی ها قصد بازگشت به تالار شیشه ای را ندارد ! با این شرایط انتظار برای رشد بازار دشوار خواهد بود اما از طرف دیگر ...