نتایج نشست اوپک امیدوارکننده است؛ کشورهای عضو و غیر عضو اوپک با کاهش روزانه ١.٢ میلیون بشکه نفت موافقت کردند و ایران از این کاهش معاف شد. بازار های جهانی تا این لحظه با رشد بیش از ۵ درصدی نفت برنت به استقبال این تصمیم رفته اند. به نظر میرسد این بار افزایش نرخ خودرو ها جدی تر از همیشه است. ایران خودرو قیمت ۴ محصول پر متقاضی خود را افزایش داده است. خبر های خوبی از آمار های صادراتی گمرک نیز میرسد. در حال حاضر بزرگترین ابهام بازار نتایج احتمالی تحریم هاست. تحلیل های متفاوتی از این موضوع وجود دارد برای نتیجه گیری در این مورد باید منتظر گزارش های عملکرد آذر ماه و بعد از آن باشیم. درست است که بعضی صنایع مثل فولاد در دور اول تحریم شده بودند اما به فرض یافتن مشتریان بی توجه به تحریم در آن دوره، اکنون باید برای مشکلات در حوزه باربری ، بیمه و نقل و انتقالات مالی که در دور دوم هدف تحریم قرارگرفته بودند چاره اندیشی کرد.