طبق گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به طور متوسط به مرز ۲۹.۶ درصد خواهد رسید در حالیکه بسیاری از کالاها شاهد نرخهای بالاتر تورم بودند. طبق این گزارش در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم می تواند در صنایعی همچون ...