بورس ٢۴ : هفته جاری در شرایطی به پایان خود نزدیک می شود که شاهد افت قیمت‌هایی جدی در اغلب بازارهای کالایی مهم هستیم و شاید افت قیمتی فولاد شدیدتر از سایر بازارهای مشابه باشد. بازار پلیمرها امروز هم کاهش نرخ داشت ولی تنوع و پراکندگی گریدهای نزولی کمتر بود اگرچه وضعیت معاملات در هفته جاری بهتر از هفته قبل بود. در بازار زعفران معاملات گواهی سپرده شرایط نسبتاً مطلوبی دارد و از روند کاهشی خود فاصله گرفته که همین داده احتمال بهبود در بازار آتی را تقویت می‌کند. اما بورس انرژی یک روز ضعیف را سپری کرد. به صورت کلی هنوز هم رکود چهره غالب اغلب بازارهای کالایی است و تا زمانی که این وضعیت ادامه یابد و یا نرخ‌های به کف برسد نمی‌توان انتظار تغییر و یا بهبود جدی در این بازار را مطرح کرد اگرچه هر بازار شرایط خاص خود را داراست.