بورس ٢۴ : رکود هنوز هم در تار و پود بازارهای مختلف دیده می‌شود و ضعف تقاضا صحنه‌گردان اصلی بازارهای کالایی است. بازار فولاد و پلیمرها کاهشی هستند و اگرچه معاملات خوبی در بورس انرژی به ثبت رسید ولی رکوردشکنی آذرماه بعید به نظر می رسد و جریان غالب معاملات بازار فیزیکی چندان مثبت نیست. البته جرقه‌های مثبت مهم و جذابی در بازار آتی زعفران به ثبت رسید که شاید جریان قیمتی در این بازار را تغییر دهد. امروز یک روز خوب برای آتی زعفران بود. این وضعیت نشان می‌دهد که بازارهای کالایی برای هفته جاری شرایط مثبتنی نخواهند داشت و تغییر احتمالی فاز قیمتی را بهتر است برای هفته آینده مورد بررسی قرار دهیم...