بازار همچنان در انتظار خبرهای مهم است و روند ثابتی را طی نمیکند. عده ای از سهامداران بعد از دو روز مثبت، فروشنده شدند و سود شناسایی کردند. اما در کل بازار بلاتکلیف است. نه خبری از افزایش قیمت خودرو هست و نه اعلام نرخ تسعیر ارز برای بانک ها. هر چند هر دو قریب الوقوع هستند اما بازار حساسیت خود را به شایعات از دست داده است و منتظر اعلام رسمی این اخبار است. برای بررسی نتایج احتمالی تحریم ها نیز همانطور که گفتیم باید عملکرد آذر ماه و بعد از آن را ملاک قرار دهیم. هرچند قیمت نفت و فلزات پایه رشد کرده است اما تغییرات قیمت دلار میتواند این رشد را خنثی کند. پس منطقی است که بازار محتاطانه قیمت دلار را رصد کند...