در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که ٢ عامل حمایت برخی از حقوقی ها در کنار کاهش تنش های تعرفه ای میان آمریکا و چین سبب تعدیل وضعیت بازار و بهبود نسبی تقاضا شده است. البته ارزش معاملات هنوز سیگنال مثبتی صادر ننموده و نیاز به تقویت دارد. در حالی برخی از تحلیل گران و فعالان بازار رشد شاخص را در گرو ارزش معاملات بیش از هزار میلیارد تومانی می دانند که به نظر این رقم در مقطع فعلی، رقم بزرگی باشد اما ...