بازار طی ٢ ماه اخیر حسابی لاغر شده است. برخی افت قیمت دلار را عامل این وضعیت می دانند و برخی دیگر به تحریم و مسائل بین المللی اشاره دارند. به نظر ریزش قیمت نفت و افت کامودیتی ها ، عامل اصلی این وضعیت بوده است اما به یک نکته باید اشاره داشت و آن هم اینکه آیا سهمی که در قیمت های فعلی عرضه می شود، اثرات افت کامودیتی ها را پیشخور کرده یا خیر ؟! در واقع به این مساله باید توجه داشت که به فرض تداوم اصلاح کامودیتی‌ ها، افت بیشتر برخی از سهام مرتبط منطقی نیست. فرض کنید سهمی به نام فولاد مبارکه را خریداری می کنید. این شرکت برای امسال ...