در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز گذشته با وجود انتشار گزارش های خوب تولید و فروش آبان ماه اما رفتار نااُمیدکننده و ضعیفی را شاهد بودیم. البته رنگِ رخسار شاخص و بسیاری از نمادهای بزرگ ، سبز بود اما تقاضا ضعیف و شکننده و معاملات بسیار کم حجم بود؛ بطوریکه ارزش معاملات بعد از مدت ها به سطوح کمتر از ۵٠٠ میلیارد تومانی راه یافت ... !! تحولات منفی اخیر در بازارهای جهانی موجب شده تا ...