مدیر سرمایه گذاری پتروشیمی خارک در گفت و گو با بورس ٢۴ : با توجه به این که پتروشیمی ها ماهانه قبض دریافت می کنند. مبلغ ریالی که بابت خوراک به ما داده اند افزایش پیدا کرده که برخی پتروشیمی ها این افزایش نرخ را ۱۲سنت با دلار ۸۰۵۰تومان و برخی دیگر ...