در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز شنبه، به دلیل سقوط قیمت نفت، شاهد فشار جدی عرضه در کلیه گروه های بزرگ و صادرات محور بودیم. البته در دقایق ابتدایی بازار بیشترین فشار فروش به روی پالایشی ها و سهام شرکت های پتروشیمی متمرکز بود اما عدم جمع آوری صفوف فروش سهام این ٢ صنعت در کنار افزایش نگرانی ها نسبت سرایت افت قیمت نفت به سایر کامودیتی ها موجب شد تا سهام شرکت گروه های فلزی و معدنی نیز زیر فشار عرضه قرار بگیرند تا جایی که ...