در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته آغاز مثبتی داشت و شاخص کل موفق شد تا حدودی از منطقه خطر فاصله بگیرد اما با گذر از نیمه ابتدایی بازار، به مرور بر فشار عرضه ها افزوده شد تا جایی که قیمت آخرین معامله بسیاری از نمادها در سطوحی پائین تر از قیمت پایانی قرار گرفت. این وضعیت چنین تصوری را برای معامله گران متبادر می سازد که اصلاح شکل گرفته خاتمه نیافته و احتمالا ...