قیمت نفت در بازراهای جهانی در این هفته افت چشمگیری داشت و تنها در طی یک روز ٨ درصد کاهش یافت. در نخستین جرقه‌های ریزش قیمت نفت، بسیاری از رسانه‌ها مخالفت صریح آمریکا با پیشنهاد کاهش...