تا دقایقی دیگر معاملات آخرین روز کاری از سومین هفته آبان را استارت می زنیم و این در شرایطی است که بازار روز گذشته علیرغم آغاز مثبت و رشد بیش از ١.۵٠٠ واحدی که تجربه کرده بود اما در برابر فشار عرضه های نیمه دوم تاب نیاورد و در نتیجه قیمت آخرین معامله بسیاری از نمادهای سرشناس و شاخص در سطوحی پائین تر از قیمت های پایانی قرار گرفت. این وضعیت نشان می دهد که بازار هنوز از بحرانی که در ٢ روز ابتدایی هفته تجربه کرده بود، خارج نشده و کماکان نگرانی از بابت اصلاح قیمت ها وجود دارد. اما «سرنوشت» بازار چه می شود ... ؟