در مورد معاملات فردا نمیشود درست پیش بینی کرد. رنگ شاخص با حمایت حقوقی ها همبستگی مثبت پیدا کرده است. ثبات نسبی قیمت دلار و کاهش قیمت جهانی نفت و سایر کمودیتی ها رونق ماه های گذشته را از گروه های کامودیتی و صادرات محور گرفته، ولع خریداران را کم کرده و سهم ها را به فاز استراحت برده است. شاید گزارشات ماهانه بتوانند دوباره رونقی به این گروه ها بدهد. گزارش های کامودیتی هایی که در بورس کالا معاملات سلف داشته اند مثل فولادی ها باید بهتر از تابستان و مهر باشد چون تاثیر افزایش قیمت های فروش آن زمان را در موعد تحویل کالا در صورت های مالی خواهیم دید. از طرفی در صورت ثبات فروش شرکت های صادراتی در گزارش های ماهیانه (و تحقق شفاف سازی ها و مصاحبه های انجام شده مدیران شرکت های صادراتی از بی تاثیر بودن تحریم ها) میتوان به توجه مجدد بازار با این گروه ها امیدوار بود.