در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته باری دیگر زیر مُشت سنگین فروشنده ها قرار گرفت. البته دست های پشت پرده، حمایت خفیفی از برخی نمادها داشتند اما این حمایت کافی نبود. به نظر می رسد تلاقی برخی از رویدادها نظیر افت جدی قیمت نفت، آغاز دور دوم تحریم ها، افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی و افت نرخ کامودیتی ها در این وضعیت موثر بوده است و البته از بد حادثه، جو صنایع بزرگ به قدری منفی بود که دامن گروه های متوسط و کوچک را هم گرفت. به نظر می رسد بازار در این مقطع نیاز به حمایت های جدی تر نه تنها از مجاری تزریق نقدینگی بلکه از طریق ...