آخرین روز هفته پرماجرا سپری شد."شبصیر" را با استقبال زیاد در بازار بورس پاگشا کردند. به طوری که با وجود عرضه ٣٣ میلیون سهمی به هرکد معاملاتی فقط ١٢۵ سهم رسید. نتایج انتخابات امریکا هم مشخص شد. دموکرات‌ها برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ به این سو کنترل مجلس نمایندگان را در دست می‌گیرند و جمهوریخواهان( هم حزبی های ترامپ) همچنان کنترل مجلس سنا را نگه می‌دارند. دوقطبی شدن کنگره به این معنی است که احتمالا ترامپ از این پس نمیتواند تصمیماتش را بدون دردسر به اجرا در بیاورد. البته به قول وزیر امورخارجه آلمان، اینکه انتظار داشته باشیم با نتایج انتخابات میان دوره آمریکا تغییری در سیاست‌های این کشور و ترامپ ایجاد شود یک "توهم" است. اما در هر صورت ایجاد این شکاف خبری خوب برای ما خواهد بود و احتمالا بازتاب مثبتی این خبر را در معاملات شنبه بازار بورس خواهیم دید.