در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط نسبتا مناسبی داشت و البته نمادهای بانکی جلودار بازار بودند. نکته جالب اینجاست که در بازار روز گذشته دیگر خبری از فروشنده هایی که بر اساس CFT بازار را به زیر کشیده بودند، نبود ! بنابراین معاملات به شکل متعادل با رگه های مثبت آغاز شد و البته در میانه های ساعت معاملات فشار عرضه بالا گرفت اما ...