هفته نیمه تعطیل فعلی نه تنها خبر چندانی برای مخابره ندارد بلکه ذهنیت فعالان بازار را هم تغییر داده است. به رغم جرقه‌های رشد قیمت دلار ولی اغلب بازارهای کالایی و حتی آتی زعفران هم قدرتمند ظاهر نمی‌شوند و تقاضا نیز چندان قدرتمند نیست.