در جریان معاملات روز گذشته، روند کلی بازار وضعیت متفاوتی با شاخص کل داشت و در شرایطی اکثر نمادهای سرشناس با افت قیمت به کار خود خاتمه دادند که دماسنج بازار سرمایه رشد محدودی را به ثبت رساند. برخی معتقدند ترس از تحریم های جدید آمریکا که قرار است روز دوشنبه اعلام شود، سبب عقب نشینی خریداران شده و عده ای دیگر نیاز بازار به تداوم اصلاح (قیمتی و زمانی) و سایر مسائل سیاسی اعم از انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا را مطرح می کنند اما...