بازار پر نوسان امروز نشان داد که پیش بینی فردا یا حتی کل هفته کار ساده ای نیست. اگر جو بازار فردا را در ادامه بازار امروز ببینیم باید منتظر بازار پر عرضه ای باشیم. از طرف دیگر احتمالا حقوقی ها به کمک بازار خواهند آمد و سهامداران عمده اجازه افت قیمت بیشتر را نخواهند داد. علاوه بر آن قیمت در بسیاری از نماد ها جذاب شده است و کسب بازده بیشتر خریداران را به پذیرش ریسک بالاتر ترغیب میکند. همچنان امیدواریم که بعد از ١٣ آبان و رفع نگرانی های ناشی از جوسازی های آن و نهایی شدن وضعیت تحریم ها و همینطور قطعیت نرخ دلار در بودجه، شاهد برخورد منطقی بازار با واقعیت های موجود باشیم.