در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه با وجود قرار گرفتن در میان روزهای تعطیل، چهره بدی نداشت، هر چند که رشد شاخص ضعیف و به کمک حمایت حقوقی ها از برخی از سهم های شاخص ساز محقق شد اما به هر جهت وضعیت بدی نداشتیم و گروه های متوسط و کوچک بیش از سایرین مورد توجه بودند. این روزها یک «دست هدایتگر» به خوبی از بازار حمایت می کند. این دست به خوبی ذائقه ...