در آخرین اعلام قیمت مشخص شده از سامانه نیما برای دلار نرخ ٩١٧٠تومان در نظر گرفته شد که با توجه به میانگین نرخ دلار برای مهر ماه...