بورس ٢۴ : متوسط قیمت مسکن در تهران طی ٧ ماه اول امسال ۵۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از خود نشان می دهد. در ٧ ماه اول امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با ۵۵ درصد افزایش، از ۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان به ٧ میلیون تومان تبدیل شد. سطح قیمت مسکن در مهر ماه البته یک میلیون و ۶٠٠ هزار تومان بیشتر از متوسط ٧ ماهه است. گزارش بانک مرکزی از تحولات ٧ ماهه بازار مسکن تهران بیانگر آن است که در این مدت ٨۴ هزار و ٢۵١ واحد مسکونی در این شهر به فروش رفته که ١۵ درصد کمتر از معاملات در ٧ ماهه اول سال گذشته است.

بورس 24 : متوسط قیمت مسکن در تهران طی 7 ماه اول امسال 55 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از خود نشان می دهد.

در 7 ماه اول امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با 55 درصد افزایش، از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 7 میلیون تومان تبدیل شد. سطح قیمت مسکن در مهر ماه البته یک میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از متوسط 7 ماهه است.

گزارش بانک مرکزی از تحولات 7 ماهه بازار مسکن تهران بیانگر آن است که در این مدت 84 هزار و 251 واحد مسکونی در این شهر به فروش رفته که 15 درصد کمتر از معاملات در 7 ماهه اول سال گذشته است.

بازار مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته، به لحاظ میزان خرید و فروش ها محدودتر شد.

سال گذشته در 7 ماهه اول سال که بازار معاملات ملک در تهران هنوز رونق نگرفته بود، میزان خرید و فروش آپارتمان 6 درصد افزایش یافته بود. در 7 ماهه اول سال 95 یعنی زمانی که بازار معاملات ملک در رکود کامل بود، در شهر تهران 93 هزار واحد مسکونی خرید و فروش شد. در 7 ماهه اول سال 96 که به قول کارشناسان اقتصادی، بازار ملک وارد شرایط پیش رونق معاملاتی شد، 99 هزار آپارتمان در تهران به فروش رسید. اما در فاصله ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، کمتر از 85 هزار واحد مسکونی در این شهر خرید و فروش شد که این حجم معاملات هم از رکود سال 95 و هم از پیش رونق سال 96 کمتر بوده است.

در مهر ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به 9 هزار و 400 واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10 و 32 درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران به 8 میلیون و 610 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6 درصد و 84 درصد افزایش پیدا کرد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهر ماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع 9 هزار و 357 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 44.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با مهر ماه سال گذشته نزدیک به 2 واحد درصد کاهش پیدا کرده و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهر ماه سال 97 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 16 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم های 10 و 9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 74 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اولین ماه از پاییز مربوط به 10 منطقه شهر یعنی مناطق 5، 2، 4، 10، 1، 7، 8، 14، 15 و 3 بوده و 12 منطقه باقی مانده نیز 26 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده معادل 18 میلیون و 770 هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با 3 میلیون و 600 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 83 درصد و 59 درصد افزایش از خود نشان می دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مهر ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 6 تا 7 میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم 10 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی 5 تا 6 میلیون و همچنین 4 تا 5 میلیون تومان به ترتیب با سهم های 9.4 و 9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در ماه گذشته توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده که 54 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران یعنی کمتر از 8 میلیون و 600 هزار تومان خرید و فروش شدند.

کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی انتظار دارند بازار معاملات از این حد بیشتر به رکود نرود. آرامش در بازارهای موازی می تواند اسباب لازم برای حفظ وضعیت بازار مسکن را فراهم بیاورد. اگر بازار ارز دوباره با شوک افزایشی مواجه شود، اثر مخرب آن رکود کامل بازار مسکن خواهد بود.