قیمت طلا اخیرا رشد کرده و این در حالیسکه شاخص دلار افزایش یافته است. در این میان برخی سرمایه گذاران به این موضوع فکر می کنند که اگر قرار است شاخص ..