بازار بورس روز میانی هفته را با رشد حدود سه هزار واحدی در نیم ساعت ابتدای بازار شروع کرد. هرچند در میانه بازار از عطش خریداران کاسته شد اما در نهایت با قوت گرفتن مجدد تقاضا در ساعت پایانی و ثبت رشد حدود ٢ هزار و ۶٠٠ واحدی برای شاخص کل ، امید به داشتن روزی خوش رنگ را برای آخرین روز کاری این هفته بیشتر کرد. به عقب رانده شدن فروشندگان به دلیل بالا رفتن فشار تقاضا در یک و نیم تا یک ساعت پایانی بازار را میتوان به فال نیک گرفت و توقع داشت که بازار چهارشنبه نیز در ادامه همین روند روز مثبتی را شروع کند. همینطور به طور تاریخی حجم معاملات در روزهای نزدیک به تعطیلات کاهش پیدا میکند که شاهد این مساله در بازار دیروز بودیم و احتمالا در بازار چهارشنبه نیز نمود داشته باشد.