در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که پس از ریزش روزهای اخیر و در یک قدمی سطح حمایتی برخی از نمادهای تاثیرگذار، شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت ها بودیم بطوریکه شاخص هم‌وزن بعد از مدت ها موفق شد با ثبت رشد محدود ٠.۵ درصدی، بخشی از افت سنگین اخیر را جبران نماید. درخصوص چرایی بهبود روند بازار می توان به افت شدید قیمت نمادهای گروه های متوسط و کوچک و تعیین تکلیف وضعیت ...