بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بازه یک سال گذشته از کسب سود بالای ١٣٠ درصد در ده صندوق خبر می دهد. طی این مدت آوای ثروت کیان...