بورس ٢۴ : امروز دیگر از فروش های هیجانی روزهای قبل خبری نبود . در میانه راه بازار به تعادل رسید ، نمادهای سبز و قرمز در تمامی گروه ها دیده می شد و رفته رفته با نزدیک شدن به انتهای بازار شاهد رشد تقاضا در اکثر نمادها بودیم که البته در گروه بانکی و خودروئی این افزایش تقاضا پر رنگ تر بود.بازار چند روزی ست منطقی تر شده است، دیگر خبری از صف نشینی های میلیونی نیست. در روز های قبل گفتیم که نماد های بنیادی و ارزنده بازار به زودی راه خود را از سایرین جدا خواهند کرد و امروز بیش از هر روز دیگر شاهد این موضوع بودیم . با رشد تقاضا در ساعات پایانی بازار امروز منتظر شروع خوبی برای بازار فردا خواهیم بود. شاید بررسی واقع بینانه گزارش عملکردها و تطابق انتظارات سهامداران با عملکرد واقعی شرکت ها بتواند به تداوم این رشد منطقی در روزهای آتی کمک کند.