در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته زیر فشار عرضه سنگینی قرار داشت و تقریبا شاخص اکثر گروه ها با رنگ سرخ به کار خود خاتمه دادند اما نکته مثبت و قابل تامل این بود که صفوف فروش در اکثر نمادها برچیده شد و تقریبا کلیت بازار در قیمت های درصد منفی به تعادل رسید. به نظر کاهش ارزش معاملات بعد از افت اخیر نشان مثبتی باشد چراکه وضعیت فوق نشان می دهد که معامله گران کمتری میل به ...