پیش بینی بازار این روزها بسیار سخت است، بازار به راحتی غافلگیرمان میکند، اخبار خوب می­ آید، گزارش های عملکرد بهبود پیدا میکند، نرخ فروش محصولات بیشتر میشود، اما بازار بی تفاوت نسبت به آن عقبگرد میکند. با این وجود نگرانی خاصی پیرامون سهام های پر پتانسیل بازار نیست. هنوز فشارهای روانی ناشی از ریسکهای سیاسی، بازار بورس ما را تهدید میکند اما شاید بازار پس از تاریخ ١٣ آبان بتواند بهتر تصمیم بگیرد وقتی که دیگر بهانه ای برای ترساندن سهامداران نباشد.