بورس انرژی فردا رخداد مهمی را پیش‌رو دارد و آن اولین عرضه نفت خام صادراتی در این بازار است ، یعنی بورس انرژی در فاز معاملات آن نیز به داخل بازارهای رسمی در کشورمان وارد شده است گویا معاملات بورس انرژی هم آزاد شد. فردا ١ میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی عرضه خواهد شد و حداقل محموله‌ها نیز نزدیک به ٣٠ هزار تن است یعنی پتانسیل خرید به صورت کلی وجود دارد. تجربیات بورس انرژی در کنار جذابیت‌های معاملاتی دوگانه‌ای است که احتمال موفقیت‌آمیز بودن این معامله را افزایش می‌دهد. شاید فردا برای اولین عرضه شاهد معامله نفت خام صادراتی نباشیم ولی این شیوه داد و ستد به قدری جذاب است که در آینده موفقیت‌ آن را شاید تضمین کند. برآورد بورس ٢۴ از احتمال موفقیت‌آمیز بودن عرضه نفت خام فردا در روزهای آینده است...