نرخ خوراک با نرخ نیمایی تاثیر منفی بر روی سود شرکت ندارد، از تاپیکو هم خبر رسید که پالایشگاه ستاره تا پایان سال به بهره برداری کامل می رسد و از سال آینده ...