بازار بورس هفته خود را با منفی سنگین به اتمام رساند. به طوری که شاخص کل، راه رفته را برگشته و با حدود ۴ هزار و ٢۵٠ واحد کاهش در ١٨١ هزار و ۶٠ واحدی متوقف شد و پتروشیمی خلیج فارس نیز با تلاش منجر به ٣۶١ واحد مثبت نتوانست از سنگینی بار شاخص بکاهد. شاخص هم وزن در وضعیت مشابه با کاهش ٢ درصدی در ٢٧ هزار و ۵٧٢ واحد به کار خود خاتمه داد و شاخص کل فرابورس نیز با ۴٠ واحد کاهش در ٢ هزار و ۶۵ واحد به استقبال تعطیلات آخر هفته رفت. از بعد تکنیکال این ریزش قابل توجیه است وسناریوی احتمال برگشت شاخص تا محدوده ی ١٧۴-١٧۵ هزار واحد دیده شده است. از بعد بنیادین اما با ارایه گزارش های عملکرد ۶ ماهه دلچسب در بسیاری صنایع انتظار این ریزش نبود. دلیل این ریزش ها را در دو عامل میتوانیم بیابیم: