به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به دو دلیل دارایی های ارزی سنگین در کنار اصلاح قیمتی مناسب در این سطوح برای خرید با دید میان مدت گزینه سودآوری می باشد