در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز گذشته شاهد فشار سنگین عرضه در اکثر صنایع به ویژه در گروه های متوسط و کوچکتر بودیم. این وضعیت ناشی از عدم برآورده شدن انتظارات است و البته به این نکته نیز باید توجه داشت که سقف قیمت ها در بورس کالا از مرداد ماه برداشته شده و طبیعی است که اثرات رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال خودنمایی کند. بنابراین باید گفت ...