جو منفی ایجاد شده توسط گروه بانکی به کل بازار سرایت کرد و تقریبا همه چیز را تحت تاثیر قرار داد و منفی کرد. هر چند در میانه راه ورق برای گروه فولادی با گزارش شیرین فولاد هرمزگان و پالایشی ها با اعلام رسمی تغییر نرخ خوراک و محصولات ، برگشت ، اما در نهایت بازار امروز سرخ پوش روز خود را به پایان رساند. تعداد زیادی از گزارش های ۶ ماهه بعد از تایم بازار منتشر شد و تعدادی نیز تا قبل از شروع بازار فردا در کدال خواهد نشست. بازار فردا منعکس کننده این گزارشات خواهد بود.