در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری مهر ماه می رویم، که بازار روز گذشته مطابق با انتظارات زیر فشار عرضه بود. فشار عرضه ای که البته تحت کنترل بود و این بار خبری از رفتارهای غیرعادی مشابه با اصلاح اخیر نبود. نزدیک شدن شاخص به سقف ١٩٧ هزار واحدی در کنار قرار گرفتن در حساس ترین لحظات از زاویه انتشار گزارش های میان دوره ای و همچنین گزارش های ماهانه از دلایلی است که باری دیگر روند معاملات را به شکل نوسانی در آورده است. اما برای امروز ...